Monday, June 14, 2010

  • Kami memberi perlindungan pendapatan dan kad perubatan beserta dengan pelaburan untuk anda.
  • Kad perubatan dari 1/2 juta sehingga 1.5 juta.
  • Perlindungan 24 jam di seluruh dunia.
  • Jaminan Pembaharuan
  • Kebebasan memilih hospital pakar dan doktor2 pakar
  • Tiada jadual pembedahan yang terhad
  • Elaun tinggal di hospital dari RM100 sehingga RM400 sehari
  • Ketidakbatalan (Non-cancellable)
  • Bonus tanpa tuntutan (Non claim bonus)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...