Wednesday, March 18, 2009

apa tu insurans?

* Insuran adalah satu kaedah jaminan bersama antara satu kumpulan individu dalam satu skim untuk berkongsi bebanan kerugian luar jangkaan yang mungkin menimpa sebahagian daripada mereka.

* Usaha mewujudkan kerjasama lindung-melindungi dan tolong menolong ini adalah sejajar dengan tuntutan agama Islam. Konsep saling bekerjasama dan berkongsi sebenarnya adalah konsep Islam.

* Asas falsafah dalam bidang insuran adalah perancangan kewangan secara berjemaah. ia bukanlah jaminan nyawa, tetapi lebih kepada jaminan kehidupan seseorang daripada putus atau hilangnya punca pendapatan.

* Ketidakpastian atau kemungkinan yang berlaku seperti malapetaka dan bencana boleh menimbulkan kesusahan seperti kematian, kecacatan, kecederaan dan sebagainya. Oleh itu sebagai seorang Islam,kita harus bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan ini.

"Sesungguhnya engkau tinggalkan waris engkau dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan susah, meminta-minta kepada manusia"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...